L’Ajuntament de Vila-real continua amb el procés de renovació de canalitzacions d’aigua potable per a millorar i modernitzar la xarxa, amb càrrec al contracte de gestió del servei adjudicat a Facsa

Així, l’empresa ha escomés un nou projecte per a la substitució de part de la xarxa en un tram del carrer Furs de València que presentava problemes en tractar-se de “canonades antigues de fibrociment en les quals es produeixen fuites amb facilitat”, segons subratlla el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde.

Valverde ha estat supervisant els treballs, al costat de tècnics i responsables de Facsa; les obres se centren en un tram de 45 metres lineals del carrer Furs de València (entre els carrers Gamboa i Secretari Cantavella) i amb elles es completarà la substitució de tot el fibrociment d’aquesta illa de la ciutat per polietilé, un material que presenta major durabilitat i millor manteniment.

De la mateixa manera, l’edil ha explicat que els treballs també inclouen la instal·lació de vàlvules en diferents punts d’aquest tram de canalització amb la finalitat que “si es produeix qualsevol incidència o tall de subministrament, aquest afecte el menor nombre possible d’usuaris i cause les menors molèsties als residents de la zona”. Així mateix, amb els treballs de reposició de la zona afectada per les obres es millorarà també part de la vorera.

El cost del projecte ascendeix a 26.518 euros (IVA inclòs), que assumeix l’empresa Facsa amb càrrec al cànon de manteniment de la xarxa d’aigua potable.