L’Ajuntament de Benicàssim sol·licitarà al Govern central que permeta l’ús del 100% del superàvit pressupostari generat en el 2019 per a pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària, social i econòmica derivada del COVID-19, tant per a atendre les necessitats actuals, com les més que probables es puguen presentar, permetent així afrontar el nou escenari que es generarà després de l’aixecament de l’estat d’alarma

Per a això, el ple ordinari del pròxim divendres i que se celebrarà novament de manera telemàtica, portarà a aprovació instar al Govern perquè flexibilitze la regla de despesa i permeta als ajuntaments disposar del 100% del superàvit generat en el 2019 “confiant que la resta de grups polítics se sumen a la nostra proposta”, ha assenyalat l’alcaldessa, Susana Marqués.
El regidor d’Hisenda, Arturo Martí, indica que “aquestes mesures serviran per a suplementar les partides econòmiques extraordinàries i sempre que això no supose despeses estructurals”.
A l’Ajuntament de Benicàssim, el superàvit del 2019 ascendeix a un total de 3,5 milions d’euros. L’alcaldessa, Susana Marqués, ha comentat que “els ajuntaments som els que atenem directament els veïns i hem de donar-los resposta completa, àgil i immediata, als problemes derivats d’aquesta extraordinària situació “
A més, la moció també contempla sol·licitar al Govern d’Espanya al fet que autoritze els ajuntaments a realitzar despeses en àrees que, encara no sent de competència municipal, com a ocupació o educació, puguen ser assumides perquè tal com assenyala l’alcaldessa “estem tècnica, material, humana i econòmicament en disposició de poder donar resposta a les necessitats i ajudar als nostres veïns”.