L’Ajuntament avança en la tramitació dels pressupostos dels organismes autònoms i aprova el d’Ocupació per 857.258 €

El consell rector del Patronat Municipal de Turisme de Castelló, reunit hui en sessió extraordinària, ha abordat la proposta de la presidència relativa a la dació i informe sobre el projecte de pressupost per a 2023; així com l’aprovació del calendari de tramitació i l’establiment del termini per a la presentació d’esmenes, que és de cinc dies hàbils a partir de demà.

La proposta de pressupost de Turisme per a l’any vinent ascendeix a un total de 1,3 milions d’euros, dels quals pràcticament la totalitat és aportació municipal. És la mateixa quantia que aquest 2022, i superior a la de 2021, el pressupost de la qual va ser d’1.098.770 euros.

“És un pressupost dissenyat per a impulsar un dels sectors estratègics de la nostra ciutat i aprofitar el nostre potencial turístic per a consolidar Castelló com a destí”, ha explicat la regidora de Turisme, Pilar Escuder.

D’altra banda, en el consell rector del Consorci del Pacte Local per l’Ocupació celebrada també aquest dimecres en sessió extraordinària s’ha aprovat el pressupost per al citat consorci sense vots en contra i sense al·legacions. Així, l’Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d’Ocupació, injectarà en 2023 un total de 857.258,87 euros al Consorci per a continuar desenvolupant i impulsant polítiques actives d’ocupació.

“Amb aquest pressupost tornem a demostrar la nostra aposta per les polítiques actives d’ocupació i per dotar de recursos suficients al Pacte Local per l’Ocupació per a continuar amb les accions que milloren l’ocupabilitat i reforcen el teixit productiu local”, ha indicat la regidora d’Ocupació, Patricia Puerta.

L’Ajuntament de Castelló avança així en la tramitació i aprovació dels pressupostos dels organismes autònoms cara a elaboració del pressupost municipal de 2023.